Prinsenzitting 2019

vrijdag, 1 februari, 2019

Metein noa de Prinsenzitting van 2018 woor os gevraogd om raekening te houwe mit de datum van de prinsenzitting van 2019, zwaodat ver dan evt. weer kooste speele. De datum woor op de kalender gezat en de volledige bezètting koos aanwezig zin. Joamer genog hauwe ver 3 zieken, Frank, Monique en Ivo. Gelökkig nog genog man euver.
 
Bie de Grous aangekomme stong der ein sjaon podium veur os kloar.  Wie get luuj in de zaal waore speelden ver ein paar leedjes. Wie ’t officiële programma begoos, begeleidden veer de artiesten de bühne op en aaf en brachten ver eine toosj oet op momenten dat ’t nwèdig waor.

Jaomer genog kreeg de buuteredner neet genog aandach vanoet de zaal. De luuj bleeve kalle woodoor hae beslaot te stoppen en weg te gaon.  ’t Ontstange “gaat “ vulden veer op. De Happy Hardcore Medley ging os good aaf.

Noa ’t optraeje van Domm und Dool woor ’t spannend. Wae zou de nuuje prins waere?  Nao ein filmke mit allerlei verwikkelingen zaoge ver achter in de zaal get bewaege. Dao kaom langs ein touwconstructie, door de scouting gemaakt, de nuuje prins van baove oet de leegbak de bühne op. De Bokkekop woor aafgezat en doa stong de Prins van 2019 Yves Timmermans.

Es aafsleeting van de oavend ein optraeje van Knallermann.