Activiteiten

Oktoberjoeks Doubele Forto Zumpelveld.

zaterdag, 28 oktober, 2017

Veurig joar woare ver veur de 1e kjèr aanwezig op ’t treffen van Doubele Forto in Zumpelveld. Wie veer dit joar de oetnwediging kreege woare ver al gauw enthousiast om weer mit te doon. Auch dit joar woar ’t thema “Oktoberjoeks “. Op de lètste repetitie oefenden ver nog èns ff alle Duitsche nummers die ver in os beukske höbbe zitten. Ver hoalde allemoal  de lederhose en dirndl oet de kast en gingen noa Café Auwt Zumpelveld. De zaal woar sjoan aangekleid in Oktoberfest stijl. Veer woore welkom geheiten door Doubele Forte en kreege de vroag of veer ès 3e wolle optreaje.

Mit de Neut onger ’t aafdaak

zaterdag, 24 juni, 2017

Ozze seizoensaafsleeter “Mit de Neut onger ’t aafdaak” vonj dit joar weer plaats bie Mart. Op ein paar man noa woar eederein doa, mit partner en kènjer. Noa ein snikheite weak, hauwe ver gelök mit ’t wear. Lekker temperatuurke, bitje zon en geine reagen. Ideaal dus veur te BBQ-en. Mart hauw de buren gewaarschuwd veur enige euverlast. Doa stong os dus niks in de weag om ein “stukske meziek “te spelen. Wat ver dan auch deege. Dat good veurbeeld, good deit volgen bliekt waal, want Liam, ein van de kleinste neutjes, hauw zien tröt mitgebrach en deeg enthousiast mit. Wie

Peerlinkbend 3x11 jaor

zondag, 23 april, 2017

De Peerlinkbend viert dat ze 3x11 jaor bestaon mit ein geweldig fjaes.
Same mit Wir sind Spitze, anger zaate hermenieje, hun Peerlinkpoete, familie, vrunj en vastelaovesvereiniginge hubbe veer genaote.

Peerlinkbend, proficiat en op nao de 4x11!!!

Kennedymars 2017

zaterdag, 15 april, 2017

Joare lang gespeeld veur de luipers van de Kennedymars in Hwoagveld in Zitterd, tied veur get nuuts dachte weer.

Bie ein van oos repetiesies op de woonsdigoavend opperde eine van oos  lets ens dat weer ens mooste denke om van lokasie te verenjere veur t speele op de zoaterdig veur Poasje. Dek genog gespeeld in Hwoagveld vonje veer eigelik allemoal. Op zeuk noa en nuuj plaetske dus, ein plaetske wo weer auch ech get kenne beteikenne veur de luipers. 

Kènjeroptoch Zavelzèkskes Maasmechelen

zaterdag, 18 maart, 2017

 

In de waek veur de vastelaovend kreege ver tillefoon van de Zavelzèkskes mit de vraog of veer wolle mitlaope in de kènjerstoet van Maasmechelen.

Bienao eederein van de Douf Neut koos mitdoon. De waerverwachting veur dae daag waor erg slech.  Maar gelökkig ,op vriedig verscheen ein bericht van de Zavelzèkskes op facebook :

“De stoet gaat door, het lijkt doenbaar omdat men op het juiste tijdstip opklaringen voorspeld . “

Grwaote Optoch Stein Zonjig 26 februari 2017

zondag, 26 februari, 2017

Vastelaovend zonjig trökt de grwaote optoch door Stein. Auch dit jaor deege veer dao aan mit.

De ganse hermenie verzaamelde zich bie Corina om te schminken. ’t Schmink- team waor good veurbereid. Op tied van niks stong eederein der gekleurd op.
Veurdat ver ginge opstelle nog effe  allemaol poseren rondj om de Jammerdantrofee  veur de groepsfoto.

Jammerdantrofee Zonjig 26 februari 2017

zondag, 26 februari, 2017

Mit vastelaovend 2016 hauwe veer de Jammerdantrofee gewonne. Eine pries veur luuj die altied mitdoon aan  de optoch, maar nwats eine pries wènne.

’t Is de bedoeling dat eederein dae ‘m wunt, de trofee oetbreidt mit get herkenbaars van hun vereiniging. Jeroen en Ralph hauwe ein prachtig RVS plaetje gemaakt dat aan de troffe vastgemaakt is gewoore.

Optoch Meas 2017

zaterdag, 25 februari, 2017

Omdat ein filmke soms mjae zaet dan weurd.....

Prinses-receptie Moutheuvel 2017

zondag, 19 februari, 2017

Op zaoterdig 18 febrewari 2017 waore De Douf Neut oetgenuweddigd om de receptie van Prinses Trees ("van de Spar") in de Moutheuvel muzikaal te begeleiden.
Same mit ut sjpas- en entertainment-duo Denise & Ritchie bezurgde veer de Mollen van de Moutheuvel eine gezellige middig.
Daobie woar d’r reigelmaotig polonaise gelaupe, gereeje, geduut mit eederein dae aanwezig waor op deze sjwanne middig.

Carnavalzietsung C.V. De Zoefülle in Bòches

zaterdag, 18 februari, 2017

Zaoterdigaovend, 18 febrewari 2017, woor in ut pittoreske Bòches (Bocholtz) de Carnavalzietsung van C.V. "De Zoefülle" in café/zaal Oud Bocholtz.
Ein 8-tal Douf Neut togen, nao de Moutheuvel receptie, nog gans nao ut deepe zuiden om daobie aanwezig te zeen.
Want… ozze Michiel trooi dao aaf es Prins van de Zoefülle 2016.

Pagina's